Zoeken

Op de website Toezichtresultaten Onderwijsinspectie vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.835 zoekresultaten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Hoe bepaalt de inspectie in welke vergelijkingsgroep een school zit?

  De vergelijkingsgroep is gebaseerd op het onderwijsaanbod van een school in leerjaar 2 van voorgaand schooljaar. Om dit ...

  Vraag en antwoord

 2. Hoe gebruikt de inspectie het schooladvies in de bepaling van de onderwijsresultaten?

  Voor de berekening van de onderwijsresultaten in het primair onderwijs zullen wij vooralsnog geen gebruik maken van de gegevens ...

  Vraag en antwoord

 3. Samenwerking inspectie met NVAO en CDHO

  De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften door instellingen voor ...

 4. Inspectie volgt onderwijs tijdens de coronacrisis

  Voor een goed beeld van de actuele staat van het onderwijs verzamelen we ook informatie over de manier waarop het onderwijs zich ...

 5. Hoe start de inspectie de beoordeling van de Resultaten (OR1) weer op na de coronacrisis?

  Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. We hervatten de ...

  Vraag en antwoord

 6. Wat bedoelt de inspectie met ‘het verhaal achter de cijfers’ bij de beoordeling van de onderwijsresultaten?

  De inspectie hanteert het uitgangspunt dat onvoldoende onderwijsresultaten er niet automatisch toe leiden dat een school als ...

  Vraag en antwoord

 7. Waarom blijft de inspectie, ondanks alle kritiek, de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po gebruiken?

  We zijn ons bewust van de discussie rondom deze indicator. Toch houden we hieraan vast. Hiervoor hebben we een aantal redenen.

  Vraag en antwoord

 8. Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

  Basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen mogen voor een periode van zes jaar afwijken van een aantal ...

  Vraag en antwoord

 9. Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met middelbare scholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

  Vraag en antwoord

 10. Waarom heeft de inspectie deelgenomen aan een aantal besprekingen van de taskforce Problematisch Gedrag en Buitenlandse Financiering?

  Om het inspectieonderzoek zorgvuldig te kunnen uitvoeren heeft de inspectie andere overheidspartijen geïnformeerd over het proces ...

  Vraag en antwoord