Hoe gebruikt de inspectie het schooladvies in de bepaling van de onderwijsresultaten?

Voor de berekening van de onderwijsresultaten in het primair onderwijs zullen wij vooralsnog geen gebruik maken van de gegevens over de advisering.

Resultaten voortgezet onderwijs 

In het toekomstige onderwijsresultatenmodel maken wij gebruik van het schooladvies dat in ROD staat.

Voor de bepaling van de indicator ‘rendement onderbouw’ vergelijken wij het basisschooladvies van een leerling met de positie van die leerling in het begin van het derde jaar van het voortgezet onderwijs. Wij maken daarbij gebruik van het eerst afgegeven basisschooladvies dat in ROD wordt geregistreerd. Hierbij gaat het dus om het advies dat voorafgaand aan de toets wordt afgegeven en niet om het advies dat eventueel na de toets omhoog is bijgesteld.