Hoe bepaalt de inspectie in welke vergelijkingsgroep een school zit?

De vergelijkingsgroep is gebaseerd op het onderwijsaanbod van een school in leerjaar 2 van voorgaand schooljaar. Om dit onderwijsaanbod te bepalen, kijken we naar de Integrale Leerlingentelling Codes (ILT-codes) zoals de school deze heeft geleverd aan BRON.

Concreet voor de beoordeling in 2019

In het Onderwijsresultatenmodel 2019 heeft de laatste jaarscore van de indicator Positie leerjaar 3 t.o.v. advies po betrekking op de derdejaars van schooljaar 2018-2019. Voor het bepalen van de vergelijkingsgroep voor de beoordeling in 2019 kijken we naar de ILT-codes van leerlingen met een geldige inschrijving in leerjaar 2 op 1 oktober 2017. 

Vanaf 2017 tellen alleen opleidingen met minstens 5 leerlingen mee voor het bepalen van de vergelijkingsgroep waar de school toe behoort.