Hoe start de inspectie de beoordeling van de Resultaten (OR1) weer op na de coronacrisis?

Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. We hervatten de beoordeling nu het onderwijs weer op de scholen plaatsvindt. We willen daarmee waarborgen dat leerlingen voldoende leren. Er is sprake van een overgangsperiode, waarin we rekening houden met de gegevens die beschikbaar en betrouwbaar zijn. Scholen en besturen kunnen er zo van op aan dat de beoordeling recht doet aan de huidige situatie.