Waarom blijft de inspectie, ondanks alle kritiek, de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po gebruiken?

We zijn ons bewust van de discussie rondom deze indicator. Toch houden we hieraan vast. Hiervoor hebben we een aantal redenen.

Allereerst is deze indicator een belangrijke waarborg voor al te sterke selectie in de onderbouw. Als we de indicator niet meer zouden gebruiken, voorzien we dat scholen veel sterker dan nu leerlingen gaan selecteren in de onderbouw. Terwijl het juist positief is als een school een leerling een kans op een hoger niveau biedt. We zijn dan ook van mening dat deze indicator leerlingen geen kansen ontneemt, maar juist kansen biedt. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat een school zich voldoende inspant om een leerling de geboden kans te kunnen laten verzilveren, bijvoorbeeld door extra ondersteuning en begeleiding te bieden.

Een andere reden is dat deze indicator de enige is die geldt als een maat voor toegevoegde waarde. Met andere woorden: een school kan juist aan de hand van deze indicator laten zien hoe succesvol zij is in het naar een hoger niveau brengen van leerlingen. Dit willen we graag in stand houden.