Wat bedoelt de inspectie met ‘het verhaal achter de cijfers’ bij de beoordeling van de onderwijsresultaten?

De inspectie hanteert het uitgangspunt dat onvoldoende onderwijsresultaten er niet automatisch toe leiden dat een school als onvoldoende wordt beoordeeld. Er kunnen zwaarwegende argumenten zijn, al dan niet door de school zelf aangedragen, om in geval van een formeel onvoldoende onderwijsresultatenoordeel toch niet over te gaan tot geïntensiveerd toezicht. Dit is ‘het verhaal achter de cijfers’.