Waarom heeft de inspectie deelgenomen aan een aantal besprekingen van de taskforce Problematisch Gedrag en Buitenlandse Financiering?

Om het inspectieonderzoek zorgvuldig te kunnen uitvoeren heeft de inspectie andere overheidspartijen geïnformeerd over het proces en de doorlooptijd van het onderzoek. Dit is  onder meer binnen de taskforce Problematisch Gedrag en Buitenlandse Financiering gebeurd. Er is in de taskforce alleen procesmatige informatie gedeeld over het onderzoek: zoals in welke fase het onderzoek zit, welke juridisch termijnen gelden er, etc. Er zijn geen mededelingen gedaan over de inhoud van het onderzoek.

Daarnaast werden er zaken besproken die van invloed konden zijn op ons onderzoek, waaronder het moment van publiekelijk maken van de informatie van de AIVD. De inspectie is geen vast lid geweest van de taskforce en is alleen aangeschoven als er vragen waren over het proces rond het inspectieonderzoek bij Cornelius Haga Lyceum. De bijdrage van de inspectie is direct na de publicatie van ons rapport ook gestopt.