Inspectie volgt onderwijs tijdens de coronacrisis

Voor een goed beeld van de actuele staat van het onderwijs verzamelen we ook informatie over de manier waarop het onderwijs zich aanpast aan de omstandigheden vanwege de uitbraak van het coronavirus. We delen graag de beschikbare informatie in de hoop dat het onderwijsveld er zijn voordeel mee kan doen. Deze informatie is afkomstig van een willekeurige en representatieve steekproef van scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs.

Geen rapport, wel informatie delen

Hoewel we nu nog geen onderzoeksvragen beantwoorden, halen we wel per sector enkele highlights naar voren. Deze geven een indruk aan de lezer die zelf geen gelegenheid heeft om alle gegevens en grafieken te bekijken. Dit leidt onvermijdelijk tot beperkingen, die ook anders gekozen hadden kunnen zijn. We hopen dat we besturen, scholen en instellingen met deze informatie aanmoedigen vooral ook zelf de kwaliteit van het afstandsonderwijs en de effecten daarvan te monitoren, voor zover ze dat al niet doen natuurlijk.