Onderzoeken naar de effecten van de coronacrisis op het onderwijs

De coronacrisis heeft effect op de kwaliteit van het onderwijs met mogelijk gevolgen op zowel korte als langere termijn. Daarom onderzoekt de inspectie voor de zomer van 2021 in alle sectoren de effecten van 16 maanden corona op leerlingen en studenten. Het onderzoek werd gehouden onder leerlingen, studenten, leraren, schoolleiders en bestuurders in alle sectoren van het onderwijs in de periode maart - juli 2021. Naar verwachting zijn de uitkomsten van het onderzoek in oktober 2021 bekend.

Monitor Inspectie volgt onderwijs tijdens de coronacrisis

In 2020 heeft de inspectie bij bestuurders en schoolleiders al informatie verzameld over de manier waarop het onderwijs zich aanpaste aan de omstandigheden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Die informatie is afkomstig van een willekeurige en representatieve steekproef van scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden in alle sectoren. Lees meer op de pagina Inspectie volgt onderwijs tijdens de coronacrisis.

Onderzoek naar afstandsonderwijs

Ook heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd naar de organisatie en de kwaliteit van afstandsonderwijs in het schooljaar 2020/2021. Het beschrijft de diversiteit in vormen, proces, ervaringen en kwaliteit van afstandsonderwijs ten tijde van de coronacrisis. Lees meer op de pagina Wat werkt goed bij afstandsonderwijs?

Daarnaast heeft de inspectie in een aantal sectoren onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de coronacrisis op specifieke thema’s. In het mbo deden we bijvoorbeeld een themaonderzoek naar examencommissies tijdens de coronatijd. Ook onderzochten we in het primair onderwijs hoe basisscholen omgingen met de oproep van de minister eind 2020 om kansrijk te adviseren.