Wat werkt goed bij afstandsonderwijs?

De inspectie heeft tussen november 2020 en maart 2021 onderzoek gedaan naar afstandsonderwijs. In totaal hebben inspecteurs circa 190 scholen en opleidingen bezocht. Bij die bezoeken hebben zij leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders gesproken.

Het onderzoek geeft een beeld van de organisatie en de kwaliteit van afstandsonderwijs in het schooljaar 2020/2021. Het beschrijft de diversiteit in vormen, proces, ervaringen en kwaliteit van afstandsonderwijs ten tijde van de coronacrisis. Een representatief beeld levert het onderzoek niet op, het doel was de variëteit in kaart te brengen en goede voorbeelden op te halen.

Factsheets met bevindingen en inspirerende voorbeelden

In de factsheets po, vo en (v)so staan de bevindingen van de inspectie en inspirerende voorbeelden. Ze zijn geclusterd op dezelfde wijze als de bevindingen uit het overzichtsartikel Effectief afstandsonderwijs (wetenschappelijk literatuuronderzoek).

Meer informatie over het onderzoek vindt u in het nieuwsbericht.

Effectief afstandsonderwijs

Hoe kan effectief afstandsonderwijs worden vormgegeven? Dat staat in het overzichtsartikel Effectief afstandsonderwijs. Het artikel beschrijft eerst 6 risico’s van afstandsonderwijs en gaat vervolgens in op effectieve afstandslessen en -aanpakken op schoolniveau. Deze informatie hebben we visueel samengevat in een infographic. Het artikel beschrijft wetenschappelijke inzichten voor alle sectoren, van basisonderwijs tot hoger onderwijs.