Speciale categorieën van toezicht en wettelijke taken

De Inspectie van het Onderwijs heeft taken in speciale categorieën van toezicht, zoals kinderopvang, en wettelijke taken, zoals ontheffingen.

Speciale categorieën van toezicht 

Wettelijke taken 

Vertrouwensinspecteur 

Bij de inspectie werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Zij behandelen klachten in het kader van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, fysiek en psychisch geweld, discriminatie en radicalisering die worden ervaren in het onderwijs.

Advies aan leerplichtambtenaren 

Een inspecteur bezoekt nieuwe particuliere (niet-bekostigde) scholen voor primair en voortgezet onderwijs om na te gaan of deze ten minste voldoen aan wat de wetgever van een particuliere school verwacht. Hieruit volgt een (bindend) advies aan de leerplichtambtenaar. Nadat een school is erkend, onderzoeken we de locatie om de 2 à 3 jaar volgens het onderzoekskader voor niet-bekostigd primair en voortgezet onderwijs.

Lees meer over het oprichten van een particuliere school

Ontheffingen 

De inspectie verleent ontheffingen in verband met afwijking onderwijstijd in het po, vo en (v)so en met toelating, en verblijfsduur in het (voortgezet) speciaal onderwijs.