Een ontheffing aanvragen

Dankzij een ontheffing kunnen bepaalde voorschriften uit de WEC (Wet op expertisecentra) worden afgestemd op de specifieke behoeften van een leerling.

Jaarlijks ontvangt de inspectie vele verzoeken voor afwijking van wet- en regelgeving. De beleidsregel inzake het instemmen met afwijking van het verplichte minimum aantal uren onderwijstijd WPO, WEC en WVO en het verlenen van ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC zorgt ervoor dat de behandeling van aanvragen voor zowel scholen als de inspectie zo efficiënt mogelijk verloopt. En daarmee worden de administratieve lasten rondom het aanvragen van ontheffingen zo veel mogelijk beperkt.

Moet ik een ontheffing aanvragen?

Het aanvragen van een ontheffing is niet altijd noodzakelijk om af te mogen wijken van regelgeving. In de meeste gevallen is het voldoende dat het bevoegd gezag van een school documenten en verklaringen bezit die aantonen dat voldaan is aan de eisen voor een ontheffing.

U kunt vanaf nu eenvoudig bepalen of u voor een leerling een ontheffing aan moet vragen. Gebruik daarvoor de keuzehulp of stroomschema’s.
De keuzehulp en stroomschema’s geven antwoord op de volgende vragen:

  • Moet ik een aanvraag indienen voor afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal?
  • Kan ik een leerling eerder op school toelaten?
  • Kan ik een leerling na zijn/ haar twintigste verjaardag op school ingeschreven laten staan?

Bekijk het stroomschema voor:

Ontheffing aanvragen via het Internet Schooldossier

De ontheffing wordt door de school bij ons aangevraagd via het Internet Schooldossier.

Vragen?

Heeft u een vraag over de regels voor een ontheffing? Neem dan contact op met Klantcontact via:

  • het contactformulier
  • telefoonnummer 088-669 60 60 (iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur)