Stroomschema Afwijking toelatingsleeftijd - speciaal onderwijs

Aan de hand van het stroomschema kunt u bepalen of een leerling eerder kan worden toegelaten op school. De aanvraag kan vervolgens door de school worden ingediend via het Internet Schooldossier.

Meer informatie over het Internet Schooldossier