Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Met deze nieuwsbrief  blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het hoger onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - hoger onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

31 edities

 1. Onderwijs tijdens COVID-19: instellingen hebben zorgen over de continuïteit van het onderwijs en over leerachterstanden van studenten

  In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen grote zorg over de voortdurende ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021

 2. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2020

  In deze nieuwsbrief leest u over het inspectietoezicht in de komende periode en over het onderzoek naar het naleven van ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

 3. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

  Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs voor het komende ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021

 4. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2020

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat studenten steeds vaker een tussenjaar nemen en dat de veelheid aan ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

 5. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

  Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

 6. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

 7. Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

  In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

 8. Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

 9. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2019

  In deze editie leest u dat er geen aanwijzingen zijn dat internationale studenten Nederlandse studenten verdringen. Daarnaast ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

 10. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2019

  In deze editie leest u dat er een beter overzicht nodig is van lerarenopleidingen voor potentiële instromers en dat een ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie