2 studenten werken samen op 1 laptop
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat studenten steeds vaker een tussenjaar nemen en dat de veelheid aan lerarenopleidingen vraagt om extra aandacht voor kwaliteit. En verder brengen wij u op de hoogte van ons nieuwe bezoekadres en de komst van onze nieuwe inspecteur-generaal per 1 september.

Inspectietoezicht komende periode

Ons toezicht gaat door. We onderzoeken onder andere wat de impact is van COVID-19 op het onderwijs. In het toezicht houden we rekening met de bijzondere situatie die door het coronavirus is ontstaan. De komende periode vindt het toezicht zo veel mogelijk op afstand plaats. Alleen waar nodig gebeurt dit op locatie, dus op de instelling; waarbij wij rekening houden met de RIVM-voorschriften. Een bezoek op locatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden als we risico’s constateren.

Studenten nemen steeds vaker een tussenjaar

Eind mei is de nieuwste in- en doorstroommonitor (IDM) gepubliceerd. Deze periodieke monitor toont de trends in toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor scholieren en studenten en de ontwikkeling van selectie-eisen van ho-opleidingen, over een langere periode. In deze monitor is één thema verder uitgediept: het tussenjaar. Vrouwen, jongeren met een westerse migratieachtergrond, jongeren uit een armoedeprobleemcumulatiegebied (apc-gebied) en jongeren met een laag eindexamencijfer nemen vaker een tussenjaar dan de overige groepen. Ook jongeren van wie tenminste een van de ouders een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgerond, nemen vaker een tussenjaar.

Veelheid aan lerarenopleidingen vraagt extra aandacht voor kwaliteit

Er blijken 384 verschillende opleidingen of cursussen te worden aangeboden om leraar te worden of om een aanvullende onderwijsbevoegdheid te krijgen. Dat blijkt uit het onderzoek Routes naar het leraarschap dat de inspectie uitvoerde. Die veelheid maakt het wel onoverzichtelijk voor aankomende studenten. Ook is het daardoor moeilijker om zeker te blijven dat de kwaliteit overal goed is. In de meeste gevallen lijkt de kwaliteit wel gewaarborgd doordat bij de opleidingen een examencommissie betrokken is, doordat de opleiding geaccrediteerd is, en doordat wij toezicht kunnen houden op risico’s. Bij opleidingen en cursussen waar dat nog niet zo is, zou dat alsnog moeten worden geregeld. Lees meer in het rapport Routes naar het leraarschap.

Inspectie bevraagt besturen vaker over meldingen

Via het meldpunt krijgt de inspectie jaarlijks bijna 4000 meldingen binnen die relevant zijn voor het toezicht op scholen en besturen. Die meldingen betrekken we in onze jaarlijkse monitoring, themaonderzoeken en vierjaarlijkse onderzoeken naar scholen en besturen. Bij meldingen die urgent zijn of die doen vermoeden dat er acute risico’s zijn, nemen wij direct contact op met het betreffende bestuur. We vragen dan of het bestuur bekend is met hetgeen is gemeld en hoe het hiermee omgaat. Daarbij bevragen we het bestuur naar hun ondernomen of te nemen acties. Dit kan betekenen dat we soms extra informatie opvragen. Benieuwd hoe de inspectie tijdens de coronacrisis omgaat met meldingen? Lees meer in het nieuwsbericht Meldingen in het kader van de coronacrisis.

Alida Oppers nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

Alida Oppers is per 1 september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar benoeming. Ze volgt Monique Vogelzang op, die sinds 1 april behalve als inspecteur-generaal Onderwijs ook werkzaam is als directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Per 1 september stapt Monique Vogelzang volledig over naar Justitie en Veiligheid. Tot die datum verdeelt Monique Vogelzang haar taken met waarnemend inspecteur-generaal Esther Deursen. Lees het volledige nieuwsbericht over onze nieuwe inspecteur-generaal.

Nieuw bezoekadres Inspectie van het Onderwijs

Op 2 juni 2020 is het hoofdkantoor van de Inspectie van het Onderwijs verhuisd naar de St.-Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht. Ons postadres blijft ongewijzigd, namelijk Postbus 2730, 3500 GS Utrecht. Bekijk de mogelijkheden om contact op te nemen met de inspectie.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.