Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2019

In deze editie leest u dat er geen aanwijzingen zijn dat internationale studenten Nederlandse studenten verdringen. Daarnaast hebben alle instellingen in het hoger onderwijs inmiddels een verplichte gedragscode taal. We nodigen u van harte uit voor het congres De Staat van het Onderwijs op 22 april. Tot slot attenderen we u op actuele informatie over archiefbeheer.

Geen aanwijzing dat internationale studenten Nederlandse studenten verdringen

Het Nederlandse hoger onderwijs trekt de laatste jaren meer studenten uit het buitenland, maar over het algemeen verkleint dat niet de toelatingsmogelijkheden voor Nederlandse studenten. Dat blijkt uit ons onderzoek Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten. Wel zien we een kleine verschuiving binnen de groep van Nederlandse studenten. Aan opleidingen die een beperkt aantal plaatsen aanbieden, studeren relatief minder Nederlandse studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, minder vrouwen en minder studenten van ouders met een laag inkomen, naarmate het aandeel internationale studenten toeneemt. In hoeverre hier sprake is van verdringing of van andere mechanismen gaan we nader onderzoeken.

Instellingen hebben verplichte gedragscode taal

Een instelling voor hoger onderwijs die onderwijs aanbiedt in een andere taal dan het Nederlands, moet volgens de wet een zogeheten gedragscode taal hebben. Toen wij er in 2018 onderzoek naar deden, bleek dat een deel van die instellingen nog geen gedragscode had. Onlangs onderzochten we die instellingen nogmaals. De inspectie stelt vast dat per september 2019 de instellingen die daartoe verplicht zijn, inmiddels een gedragscode hebben. De stand van zaken is te vinden in de factsheet Gedragscodes taal hoger onderwijs. Afgelopen najaar is de inspectie tijdens rondetafelgesprekken met instellingen in gesprek gegaan over taalbeleid in het hoger onderwijs.

Save the date: De Staat van het Onderwijs 2020

Het congres De Staat van het Onderwijs vindt komend jaar plaats op woensdag 22 april in het congrescentrum van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De inspectie presenteert tijdens het congres een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Daarnaast kunt u interessante sessies volgen. Wilt u het congres bijwonen? Zet de datum alvast in uw agenda! Bekijk het nieuwsbericht op onze website voor meer informatie.

Actuele informatie archiefbeheer bij onderwijsinstellingen

In hoeverre valt mijn instelling onder de Archiefwet? Hoelang moeten we diploma’s bewaren? De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed geeft in het informatieblad Archiefbeheer bij scholen - geactualiseerde - uitleg over dit soort vragen. De verhouding tot onderwijsregelgeving en de AVG is verduidelijkt en het overzicht van selectielijsten is aangevuld. Belangrijk: diploma’s mogen alleen worden vernietigd na afloop van de termijn die in een vastgestelde selectielijst staat. Dat is óók conform de AVG en bepalingen in onderwijsregelgeving.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.