Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Met deze nieuwsbrief  blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het hoger onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - hoger onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

24 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 8 maart 2023

  In deze nieuwsbrief leest u onder meer over de resultaten van het onderzoek Selectie in het hoger onderwijs. Ook nodigen we u uit ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2022-2023, 3e editie

 2. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2022

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het studiesucces van internationale studenten in de wo-bachelor. Ook informeren wij ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2022-2023, 2e editie

 3. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2022

  In deze nieuwsbrief leest u over de recente ontwikkeling van de Ad-opleidingen en Ad-studenten, de toegankelijkheid van ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2022/2023, 1e editie

 4. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2022

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over een onderzoek dat we uitvoerden naar klachtenprocedures in het hoger onderwijs. Ook ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 4e editie

 5. De Staat van het Onderwijs 2022: hoger onderwijs - 13 april 2022

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022

 6. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 8 maart 2022

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het onderzoek dat de inspectie deed naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs. ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

 7. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2021

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig studiejaar bijna 1300 meldingen hebben ontvangen. ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

 8. Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

  Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022

 9. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2021

  In deze editie leest u onder andere over het onderzoek dat de inspectie deed naar digitale weerbaarheid in hoger onderwijs. Ook ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

 10. Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2021

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs, dat selectie bij ...

  Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021, 4e editie