Nieuwsbrief Hoger onderwijs

Met deze nieuwsbrief  blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het hoger onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - hoger onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

21 edities

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over een onderzoek dat we uitvoerden naar klachtenprocedures in het hoger onderwijs. Ook ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 4e editie

De Staat van het Onderwijs 2022: hoger onderwijs - 13 april 2022

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 8 maart 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het onderzoek dat de inspectie deed naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs. ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig studiejaar bijna 1300 meldingen hebben ontvangen. ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2021

In deze editie leest u onder andere over het onderzoek dat de inspectie deed naar digitale weerbaarheid in hoger onderwijs. Ook ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het onderzoek naar sociale veiligheid in het hoger onderwijs, dat selectie bij ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021, 4e editie

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor digitale weerbaarheid. Daarnaast leest u over het vertrek van Directeur Toezicht ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u dat transparantie opleidingen kan helpen om studiesucces en kwaliteit te versterken. Ook kondigen we ...

Nieuwsbrief Hoger onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie