Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs

Met deze nieuwsbrief  blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het hoger onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - hoger onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

7 edities

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2019

In deze editie leest u dat er geen aanwijzingen zijn dat internationale studenten Nederlandse studenten verdringen. Daarnaast ...

Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - oktober 2019

In deze editie leest u dat er een beter overzicht nodig is van lerarenopleidingen voor potentiële instromers en dat een ...

Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie

Nieuwsbrief Hoger Onderwijs - juni 2019

Onderwijsinspectie – Hoger onderwijs | 3e editie schooljaar 2018/2019