Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - december 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het studiesucces van internationale studenten in de wo-bachelor. Ook informeren wij u over het aantal meldingen dat vertrouwensinspecteurs in het schooljaar 2021-2022 ontvingen en over de werkbezoeken van inspecteur-generaal Alida Oppers. Verder kunt u in de weblog van Matthijs van den Berg (directeur Kennis bij de inspectie) lezen over de samenwerkingen tussen de inspectie en universiteiten.

Internationale studenten vallen vaker uit

Internationale studenten aan een Nederlandse universiteit vallen gedurende hun 1e studiejaar vaker uit dan Nederlandse studenten. Ook in de volgende studiejaren stoppen internationale studenten vaker dan Nederlandse studenten. Internationale studenten die wel blijven, weten in vergelijking met Nederlandse studenten even vaak of vaker hun diploma zonder vertraging te halen. Dat blijkt uit de factsheet Studiesucces van internationale studenten in de wo-bachelor die de inspectie opstelde.

Houd alvast vrij! 10 mei congres Staat van het Onderwijs 2023

Op woensdag 10 mei 2023 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers tijdens het gelijknamige congres De Staat van het Onderwijs 2023. Op een later moment leest u op onze website hoe u kunt deelnemen aan het congres.

Aantal meldingen vertrouwensinspecteurs 2021-2022

De vertrouwensinspecteurs van de inspectie hebben in het schooljaar 2021-2022 in totaal 1743 meldingen ontvangen. 23% van de meldingen ging over seksueel misbruik en seksuele intimidatie. In vergelijking met eerdere jaren is dat een duidelijk hoger aantal. Lees meer over de meldingen.

En verder...

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.