Rondetafelbijeenkomsten cyberveiligheid, een terugblik

Op 11 oktober en 10 november 2022 verzorgde de Inspectie van het Onderwijs rondetafelbijeenkomsten over cyberveiligheid in het onderwijs. Aan de bijeenkomsten werd deelgenomen door zo’n 120 bestuurders, ICT-ers, functionarissen gegevensbescherming, vertegenwoordigers van koepels, het ministerie van OCW en de inspectie. Deelnemers kwamen uit het po, vo, so, mbo en ho. Tijdens de gesprekken deelden zij hun ervaringen.

“Zorg dat je crisisorganisatie op orde is”

Alle deelnemers gaven aan dat het belang aan digitale veiligheid en privacy is toegenomen. Zoals iemand het uitdrukte: “Je kunt niet meer denken: dit is niet voor mij.” Uit de gesprekken bleek dat onderwijsinstellingen daarom op zoek zijn hoe ze hun cyberweerbaarheid kunnen vergroten. Ze zoeken naar kennis die ze niet altijd zelf in huis hebben – bijvoorbeeld kennis over welke basismaatregelen nodig zijn en hoe je die kunt realiseren. Indrukwekkend waren de openhartige verhalen van drie bestuurders die zelf te maken hadden gehad met een grote hack. Hun boodschap: zorg dat je crisisorganisatie op orde is en wees je bewust van de impact ook op mensen in je organisatie.

Niet alleen

Er zijn veel initiatieven om de cyberweerbaarheid van het onderwijs te vergroten. Partijen als Kennisnet, SURF en SIVON zijn in samenspraak met de koepels en het ministerie van OCW met dit onderwerp bezig. Al is de kennis die voortkomt uit zulke samenwerkingen nog niet overal in het onderwijs bekend, zo kwam ook uit de gesprekken naar voren. Daarom is kennisdeling zoals via dit soort bijeenkomsten van belang, gaven verscheidene deelnemers aan.

Ook ter sprake kwamen onderwerpen die een onderwijsinstelling niet alleen kan verwezenlijken. Zo zoeken onderwijsinstellingen naar gezamenlijke aanpak op het vlak van monitoring (om sneller incidenten op te sporen) en de omgang met leveranciers.

Factsheet met samenvatting onderzoek

De rondetafelgesprekken waren georganiseerd in het verlengde van het onderzoek ‘Binnen zonder kloppen - Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs’. De inspectie van het Onderwijs bracht de resultaten daarvan in 2021 uit. Voorafgaand de rondetafelgesprekken was een samenvatting en actualisatie gemaakt in de vorm van een uitgebreide factsheet Binnen zonder kloppen.