Verslag rondetafelbijeenkomsten cyberveiligheid in het onderwijs 2022

Dit document is het verslag van de 2 bijeenkomsten over cyberveiligheid in het onderwijs, die werden gehouden op 11 oktober 2022 in Zwolle en 10 november 2022 in Den Bosch. De notitie bevat een verslag van beide bijeenkomsten, van de gesprekken die daar zijn gevoerd en het bevat de hand-outs van de presentaties die tijdens de bijeenkomsten zijn getoond.

De Inspectie van het Onderwijs organiseerde in het najaar van 2022 rondetafelbijeenkomsten over cyberveiligheid voor bestuurders uit het hele onderwijsveld. Aan de gesprekken werd deelgenomen door een verscheidenheid aan organisaties, van basisscholen tot universiteiten, zowel grote als hele kleine onderwijsorganisaties en zowel uit het bekostigd als het niet-bekostigd onderwijs. De deelnemers waren werkzaam in allerlei verschillende functies, waaronder die van bestuurder, functionaris gegevensbescherming (FG), ict’er, beleidsmaker en inspectiemedewerker. Zo ontstonden niet alledaagse, geanimeerde gesprekken. 

Doel: leren van elkaars ervaringen

De bestuurder van een onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs en de beveiliging van persoonsgegevens van leerlingen, studenten, medewerkers en andere betrokkenen. Het doel van de bijeenkomsten was daarom van elkaar te leren. Want wat betekent cyberveiligheid voor de onderwijsinstellingen? Welke uitdagingen komen op de scholen en opleidingen af? Iedereen gebruikt verschillende digitale systemen en elke instelling kan te maken krijgen met de keerzijde hiervan. 

Oproep: samen verder ontwikkelen

Als inspectie roepen wij het onderwijsveld op om samen vooruit te gaan op de ingeslagen weg. Dit hoeven scholen niet alleen te doen. Ervaringen delen en leren van elkaars expertise is waardevol en bovendien efficiënt - op die manier hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden. Wij sporen daarom iedere betrokkene aan de samenwerking op te zoeken: individuele scholen, instellingen en besturen, met koepelpartijen, netwerkpartijen en de overheid.