Cyberveiligheid

Elke onderwijsinstelling of zelfstandige school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs werkt met verschillende digitale systemen en kan risico’s rond cyberveiligheid tegenkomen. Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs en de beveiliging van persoonsgegevens van leerling, studenten en andere betrokkenen.

Binnen zonder kloppen – Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs

Het onderzoek Binnen zonder kloppen – Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs brengt in kaart hoe het hoger onderwijs, in het bijzonder besturen van hoger onderwijsinstellingen, kan handelen om de weerstand tegen digitale dreigingen te vergroten en zo de goede voortgang en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen.

Factsheet Binnen zonder kloppen - Cyberveiligheid in het onderwijs

De factsheet Binnen zonder kloppen is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het rapport ‘Binnen zonder kloppen’, inclusief enkele aanvullingen. Deze samenvatting is gericht op bestuurders uit alle onderwijssectoren. Alle onderwijsinstellingen lopen immers risico op cybergerelateerde incidenten, ongeacht sector en schaalgrootte.

Rondetafelbijeenkomsten cyberveiligheid

Op 11 oktober en 10 november 2022 verzorgde de Inspectie van het Onderwijs rondetafelbijeenkomsten over cyberveiligheid in het onderwijs. Aan de bijeenkomsten werd deelgenomen door zo’n 120 bestuurders, ICT’ers, functionarissen gegevensbescherming, vertegenwoordigers van koepels, het ministerie van OCW en de inspectie. Tijdens de gesprekken deelden de deelnemers hun ervaringen.

Bekijk het verslag van de rondetafelbijeenkomsten