Binnen zonder kloppen – Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs

Het onderzoek ‘Binnen zonder kloppen – Digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs’ brengt in kaart hoe het hoger onderwijs, in het bijzonder besturen van hoger onderwijsinstellingen, kan handelen om de weerstand tegen digitale dreigingen te vergroten en zo de goede voortgang en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen.

Lees meer verderop deze pagina.

Belangrijkste bevindingen

Het rapport concludeert dat digitale veiligheid een gesprekonderwerp is geworden binnen besturen in het hoger onderwijs. Onderwijsbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Zij moeten de (basis)maatregelen op orde hebben. Besturen moeten digitale veiligheid een vast onderdeel maken van het risicomanagement, en het niet alleen aan de specialisten overlaten.

Alle stelselpartijen, waaronder de overheid, zullen verdere stappen moeten nemen om nu en in de toekomst digitaal weerbaar te blijven. Op dit moment is kennisdelen en informatie uitwisselen over cyberdreigingen nog te vrijblijvend, daardoor ontstaan blinde vlekken. Ook de overheid moet daarom meer regie nemen op digitale veiligheid door de beschikbare kennis en informatie samen te brengen en met het onderwijsveld vaststellen wat het ambitieniveau moet zijn van de digitale veiligheid.

Het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek is de cyberaanval van december 2019 op de Universiteit Maastricht, waardoor de voortgang van het onderwijs en onderzoek tijdelijk in gevaar was. De inspectie heeft daarop tot een tweeledig onderzoek besloten, een instellingsonderzoek gevolgd door een thematisch onderzoek. Het instellingsonderzoek is op 12 juni 2020 openbaar geworden. Dit tweede rapport bevat de resultaten van het thematische onderzoek.

Voor het onderzoek is in de periode juli 2020 – juni 2021 deskresearch uitgevoerd, er zijn gesprekken gevoerd met 14 instellingen voor hoger onderwijs, en gesprekken gevoerd met betrokken partijen op het gebied van hoger onderwijs en op het gebied van cyberveiligheid.