Factsheet Binnen zonder kloppen - Cyberveiligheid in het onderwijs

Deze factsheet is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het rapport ‘Binnen zonder kloppen’, inclusief enkele aanvullingen. Deze samenvatting is gericht op bestuurders uit alle onderwijssectoren. Alle onderwijsinstellingen lopen immers risico op cybergerelateerde incidenten, ongeacht sector en schaalgrootte.

Met deze samenvatting willen wij bestuurders van alle onderwijsinstellingen en uit alle onderwijssectoren op een laagdrempelige manier informeren en hen daarmee prikkelen om tot actie over te gaan.