Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 13 december 2023

In deze nieuwsbrief leest u meer over het jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Ook vindt u concrete handreikingen in de nieuwe inspectiepodcast over sociale veiligheid.

Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2024

Met ons toezicht willen we inspelen op de opgaven die we zien voor het behoud en de verbetering van de onderwijskwaliteit en de continuïteit daarvan. Hoe we dat met verschillende onderzoeken vormgeven in het hoger onderwijs leest u in ons Jaarwerkplan 2024.

Jaarwerkplan 2024

Concrete handreikingen in de inspectiepodcast over sociale veiligheid

Beluister de nieuwe aflevering van de Inspectie van het Onderwijs-podcast over sociale veiligheid in het hoger onderwijs. René Bosma en Siela Ardjosemito-Jethoe van Avans Creative Innovation gaan in gesprek met inspecteur hoger onderwijs Thijs Kuppens. Ze spreken over de toenemende aandacht voor sociale veiligheid en wat besturen kunnen doen om sturing op sociale veiligheid structureel te borgen. Dat doen ze aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk en de aanbevelingen uit het inspectieonderzoek naar sturing op sociale veiligheid in het kunst- en modeonderwijs.

Podcast Sociale veiligheid in het hoger onderwijs

Situatie Israël en Palestijnse Gebieden

De situatie in Israël en de Palestijnse Gebieden kan tot heftige reacties leiden, ook in en rond het onderwijs. Juist dan moet de universiteit of hogeschool een omgeving bieden waarin iedereen zich geaccepteerd en veilig voelt. Hoe ga je daar als onderwijsinstelling mee om? We zien dat dit momenteel extra ingewikkeld kan zijn, of spannend. Voor bijzondere situaties zijn er in ieder geval onze vertrouwensinspecteurs. Zoals altijd kan iedereen hen raadplegen als zich in het onderwijs problemen voordoen rond bijvoorbeeld discriminatie of radicalisering.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.