Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: hoger onderwijs - 11 oktober

In deze nieuwsbrief leest u meer over het onderzoek Verwarring in veelvoud - de juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs. Ook leest u dat we voor de grootste besturen voortaan een lagere signaleringswaarde voor liquiditeit kunnen hanteren dan voorheen. Verder is de datum voor het congres De Staat van het Onderwijs 2024 bekend: woensdag 17 april 2024.

Sluit de juridische organisatie nog aan op maatschappelijke opdracht?

Universiteiten en hogescholen zijn in de loop van de jaren uitgegroeid tot complexe en vaak onoverzichtelijke juridische organisaties. Dat geeft problemen voor de rechtspositie van studenten en voor effectief toezicht. Daarom zou de wet- en regelgeving grondig moeten worden doordacht, stelt de inspectie in het onderzoek ‘Verwarring in veelvoud - de juridische organisatie van instellingen voor hoger onderwijs.’ Ook de registratie van wie academische graden mag verlenen moet beter. Onderwijsinstellingen kunnen intussen zelf bekijken in hoeverre hun maatschappelijke opdracht en hun juridische organisatie nog op elkaar aansluiten.

Juridische structuur universiteiten en hogescholen vaak onoverzichtelijk

Lagere signaleringswaarde voor financiële risico’s grootste besturen

Uit een recente interne evaluatie blijkt dat we voor de grootste besturen voortaan een lagere signaleringswaarde voor liquiditeit kunnen hanteren dan voorheen. De liquiditeit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van een onderwijsbestuur. Die liquiditeit wordt berekend, heel eenvoudig gezegd, door het geld dat een bestuur op de bank heeft of nog verwacht te krijgen, te delen door de schulden die het bestuur op korte termijn moet aflossen. Wordt dit getal te laag? Dan bestaat het risico dat het bestuur zijn rekeningen in de nabije toekomst niet kan betalen. Bij besturen die meer dan 25 miljoen euro aan baten hebben, hanteren we voortaan een signaleringswaarde van 0,5. Voor de volledigheid: dit is geen harde norm, maar alleen een aanleiding voor de inspectie om de situatie nader te analyseren.

Signaleringswaarden financieel continuïteitstoezicht

Save the Date: 17 april 2024 congres De Staat van het Onderwijs 2024

Noteer 17 april alvast in uw agenda. Die dag organiseren we het congres De Staat van het Onderwijs 2024. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers presenteert dan ook het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. Het congres vindt plaats in DeFabrique in Utrecht. Op een later moment leest u op de website hoe u kunt deelnemen aan het congres en geven wij meer informatie over de invulling van het programma.

Save the Date: congres De Staat van het Onderwijs 2024

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten of teamleiders binnen uw opleidingen? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.