Sociale veiligheid

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Op deze pagina's leest u hoe het inspectietoezicht op de sociale veiligheid eruit ziet.

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Als een school de sociale veiligheid niet monitort gaat de inspectie over op handhaving. Lees meer op de pagina Toezicht op monitoring sociale veiligheid.

Voor informatie over sociale veiligheid in het middelbaar beroepsonderwijs bekijkt u onze overzichtspagina rondom middelbaar beroepsonderwijs.

Voor informatie over sociale veiligheid in het hoger onderwijs bekijkt u onze overzichtspagina rondom hoger onderwijs