Meldingen vertrouwensinspecteurs in het onderwijs in schooljaar 2020/2021

Aangepaste versie februari 2022

In het schooljaar 2020/2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen ontvangen over het onderwijs. Dit is een lager aantal dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk.

543 meldingen gingen over psychisch geweld, 379 over fysiek geweld, 171 over seksuele intimidatie en 91 meldingen over seksueel misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is respectievelijk 63 en 11 meldingen. Ook zijn er 33 meldingen binnengekomen die geen directe relatie met de aandachtgebieden van de vertrouwensinspectie hebben.

Jaarlijks rapporteert de inspectie over het aantal en de aard van de meldingen bij de vertrouwensinspecteur. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, seksueel misbruik (zedenmisdrijven), psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. In het geval van een vermoeden van seksueel misbruik zijn besturen zelfs verplicht om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Meer informatie vindt u op de webpagina over de vertrouwensinspecteurs.