Inspectie wijst scholen en kinderopvanglocaties op overlegplicht met vertrouwensinspecteurs

Nog onvoldoende schoolbestuurders en houders in de kinderopvang weten dat ze contact op moeten nemen met de vertrouwensinspecteur als ze een vermoeden hebben van een mogelijk zedenmisdrijf in de kinderopvang of van fysiek geweld door een medewerker tegen een kind. Daarom heeft de inspectie voor hen een flyer over de vertrouwensinspecteurs gemaakt.

Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De flyer die de inspectie heeft gemaakt wordt verstuurd aan alle scholen, besturen, kinderopvanglocaties, houders van kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus. De flyer is ook op de site te vinden en te downloaden.

Als bestuurders, werkenden, ouders of kinderen/leerlingen/studenten in onderwijs of kinderopvang te maken krijgen met 

  • mogelijke seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

kunnen ze contact opnemen met de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert. Samen met de melder probeert de vertrouwensinspecteur tot de juiste vervolgstappen te komen.

In een aantal gevallen is het verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

vertrouwensinspecteurs
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De vertrouwensinspecteur is iedere werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 111 3 111 (lokaal tarief).