Evaluatie vernieuwd toezicht – Voortgangsrapportage 2018/2019

Met deze rapportage informeren we het onderwijsveld en de Tweede Kamer over de voortgang van ons toezicht. Deze tweede voortgangsrapportage is ook de inhoudelijke evaluatie. Op basis van deze inhoudelijke evaluatie passen we ons toezicht weer verder aan, zodat we na de eerste vier jaar waarin we alle besturen onderzocht hebben, van start kunnen met een geactualiseerd en verbeterd onderzoekskader.

Dit is de tweede voortgangsrapportage sinds de invoering van het vernieuwde toezicht, dat ingevoerd is in augustus 2017. Het doel was enerzijds om de basiskwaliteit te waarborgen, en anderzijds om besturen en scholen te stimuleren de ruimte te pakken die er is en die nodig is om de kwaliteit te verbeteren.