Toezicht op onderwijsresultaten

In het toezicht van de inspectie spelen de onderwijsresultaten van een school of instelling een belangrijke rol. Onderwijsresultaten, ook wel opbrengsten genoemd, zijn de resultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. De beoordeling van de onderwijsresultaten verschilt per onderwijssector.

Onderwijsresultaten per onderwijssector