Onderwijsresultaten in het middelbaar beroepsonderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs noemen we de onderwijsresultaten van een opleiding ook wel ‘het rendement’. Het gaat hierbij onder andere om de verhouding tussen studenten die de opleiding verlaten mét een diploma en de totale uitstroom van studenten uit de instelling.