De Staat van het Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. We brengen dan feiten en cijfers bijeen, tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten en signaleren verbanden en oorzaken. De presentie vond dit jaar plaats op 13 april, de werkconferentie vond plaats op 11 mei. In de tussenliggende periode ging het onderwijsveld met elkaar in gesprek tijdens de onderwijsestafette.

Presentatie op 13 april

Op woensdag 13 april overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de Staat van het Onderwijs 2022 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bekijk de opname van de presentatie.

Onderwijsestafette

Tussen 13 april en 11 mei was er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden.. Bekijk de uitkomsten van de estafette.

Werkconferentie op 11 mei

Op woensdag 11 mei volgde een - fysieke - werkconferentie, waarbij we op zoek gingen naar wat werkt. Dit deden we door de oplossingen die in de estafette waren gepresenteerd nader te exploreren met input van zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk; leerkrachten en docenten, schoolleiders en bestuurders.