Op de website Zoek Scholen vindt u onze inspectierapporten over besturen, scholen en opleidingen.

2.387 zoekresultaten

* Verplichte velden

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen mogen voor een periode van zes jaar afwijken van een aantal ...

Vraag en antwoord

Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met middelbare scholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Vraag en antwoord

Wanneer maakt de inspectie de normen en correcties voor het Onderwijsresultatenmodel voor de periode vanaf 2019 bekend?

Het Onderwijsresultatenmodel wordt geavuleerd in 2018. Hierbij betrekken we het onderwijsveld | Inspectie van het Onderwijs

Vraag en antwoord

Waarom telt de inspectie de indicator Verschil tussen schoolexamen en centraal examen niet meer mee bij de beoordeling van de resultaten?

Deze indicator is ooit bedacht om de civiele waarde van diploma’s te bewaken. Een te hoog schoolexamencijfer maakt het voor ...

Vraag en antwoord

Stelt de inspectie in het Internet Schooldossier (ISD) nog de diagnostische overzichten beschikbaar, zoals de IDU-Matrix en het Hinkelpad?

Nee, sinds 2016 zijn deze overzichten niet meer beschikbaar in het ISD. In plaats daarvan publiceren we in het ISD Excelbestanden ...

Vraag en antwoord

Hoe houdt de inspectie rekening met het feit dat ik leerlingen op mijn school veel kansen geef door ze bijvoorbeeld op een hoger niveau te plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft?

We houden hier rekening mee aan de hand van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po. Deze indicator beloont ...

Vraag en antwoord

Inspectie onderzoekt professionele ruimte docenten

Goede leraren zijn essentieel voor goed onderwijs. Zij hebben daarvoor professionele ruimte nodig. Daarom onderzoekt de inspectie ...

Nieuwsbericht | 02-11-2012 | 00:00

Inspectie beproeft nieuw toezicht

Vanaf december 2015 gaat de Inspectie van het Onderwijs een volgende stap in het vernieuwde toezicht in de praktijk toetsen. Dat ...

Nieuwsbericht | 03-12-2015 | 00:00

Proefnummer 'Onderwijs en inspectie'

De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk met leraren in contact te komen. Dit doet zij tijdens inspectiebezoeken, ...

Publicatie | 18-02-2015

Het werk van de Onderwijsinspectie – Het onderwijs en de inspectie in één minuut

Video | 20-03-2017