Waarom publiceert de inspectie de schoolweging van scholen, deze is toch te vinden op de CBS-site?

De inspectie publiceert de schoolweging van scholen om de volgende drie redenen:

  • Het biedt scholen duidelijkheid welke schoolweging wij gebruiken als we de resultaten beoordelen.
  • Voor een beperkt aantal scholen is het noodzakelijk dat we een extra berekening uitvoeren op de door CBS gepubliceerde schoolweging. Dit geldt voor scholen met twee of meer vestigingen die door de inspectie als afzonderlijke objecten van toezicht worden gezien. De schoolweging die het CBS publiceert op BRIN bevat namelijk ook de schoolweging van de overige vestigingen. Daardoor is de CBS-file niet voor alle scholen duidelijk te interpreteren.
  • In het onderwijsresultatenmodel gebruiken wij het (ongewogen) gemiddelde van de schoolweging van de drie laatste schooljaren als maat voor de schoolweging. Als de schoolweging van minder jaren beschikbaar is, dan nemen we het gemiddelde van de beschikbare jaren.