Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. Onder meer over het in acht nemen van de richtlijnen vanuit de overheid, de inzetbaarheid van voldoende personeel en het herstellen van de hiaten die zijn ontstaan in de tweede helft van het afgelopen schooljaar. Dit blijkt uit de voortzetting van het onderzoek naar de effecten van COVID-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie sprak voor het onderzoek telefonisch en op scholen met schoolleiders en bestuurders uit het gehele Nederlandse onderwijsveld.

Zorgen voor het nieuwe schooljaar

Tijdens de gesprekken in de periode 22 juni – 3 juli 2020 bleek opnieuw dat er grote inspanningen zijn geleverd om het onderwijs te continueren. Er leefden eveneens onverminderd zorgen bij schoolleiders en bestuurders over de motivatie, het welzijn en het perspectief van leerlingen en over de werkdruk bij leraren. De ondervraagden noemen fysiek onderwijs cruciaal om volwaardig invulling te kunnen geven aan de brede opdracht van onderwijs. Voorkomen moet worden dat de verstoring van het onderwijs vanwege de uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen op lange termijn negatieve consequenties voor (bepaalde groepen) leerlingen en studenten heeft. Het vraagt een gezamenlijke inspanning van het onderwijsveld om in het schooljaar 2020-2021 te onderzoeken welke hiaten zijn ontstaan en wat er nodig is om die te verhelpen.

Resultaten tweede meting: wat valt op?

Uit deze tweede consultatie bleek in het voortgezet onderwijs verder onder andere het volgende:

  • Een meerderheid van de scholen koos ervoor om na 2 juni voornamelijk afstandsonderwijs te blijven geven. Op de meeste scholen kwamen specifieke groepen leerlingen vaker naar school.
  • De meeste scholen meldden dat leerlingen minder vaak bleven zitten dan vorig jaar. Tegelijkertijd gaf een meerderheid van de scholen ook aan dat de leerlingen gemiddeld gesproken achterstanden hadden opgelopen.

Bekijk het complete overzicht van de respons

Derde meting in het najaar

Het onderzoek zetten we in de komende periode voort. We gaan opnieuw in op (het zicht op) de ontwikkeling van leerlingen en vragen dit keer bijvoorbeeld ook naar knelpunten rond de instroom (en plaatsing) van leerlingen in het nieuwe schooljaar. Voor een volledig beeld zullen daarin, naast de informatie van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden, ook ervaringen van leraren en leerlingen worden meegenomen. In de Staat van het Onderwijs 2021 zullen we hierover uitgebreid rapporteren.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.