Hoe houdt de inspectie rekening met het feit dat ik leerlingen op mijn school veel kansen geef door ze bijvoorbeeld op een hoger niveau te plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft?

We houden hier rekening mee aan de hand van de indicator Onderwijspositie leerjaar 3 t.o.v. advies po. Deze indicator beloont scholen als ze leerlingen in leerjaar 3 op een hoger niveau weten te krijgen dan het niveau van het advies.

Uit eigen onderzoek blijkt overigens dat dit vaak lukt, zeker ook als leerlingen met een tweevoudig advies (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) in leerjaar 3 op het hogere niveau (in dit geval een havo-klas) worden geplaatst. Dit vraagt echter wel iets van de ondersteuning en begeleiding door docenten en leerlingbegeleiders op een school.