Waarom telt de inspectie de indicator Verschil tussen schoolexamen en centraal examen niet meer mee bij de beoordeling van de resultaten?

Deze indicator is ooit bedacht om de civiele waarde van diploma’s te bewaken. Een te hoog schoolexamencijfer maakt het voor leerlingen immers (te) makkelijk om een diploma te halen. We hebben gezien dat de functie om het civiel effect van het diploma te bewaken voor een deel is overgenomen door de vernieuwde zak-/slaagregeling die sinds 2012 van kracht is.
 

De indicator Verschil se-ce blijft wel onderdeel van de handhaving op de examenlicentie volgens artikel 29, lid 1a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, waarin staat dat een school mogelijk de examenlicentie verliest als het verschil se-ce over een periode van drie jaar te groot is. Om zicht te houden op het Verschil se-ce, als onderdeel van deze handhaving, blijven we de indicator tonen in de resultatenoverzichten. Bij een langdurig te groot verschil zullen we dan ook optreden, in lijn met het genoemde wetsartikel.