Lerarentekort: hoe neemt de inspectie dit mee in het toezicht?

Het lerarentekort (en ook het tekort aan schoolleiders en ondersteuners) is onmiskenbaar een van de belangrijkste vraagstukken in het funderend onderwijs op dit moment. Het speelt al langer en inspecteurs zijn volop met besturen en scholen over dit onderwerp in gesprek. Daarom blijft de inspectie hieraan aandacht besteden. Door onderzoek te doen naar dit thema en hierover te rapporteren wil de inspectie meer inzicht verkrijgen in deze problematiek.

Handreiking voor onderwijsveld

In 2018 heeft OCW een handreiking lerarentekort gemaakt waar scholen zich nog steeds aan moeten houden. In hoofdstuk 3 staat welke tijdelijke oplossingen bij overmacht mogelijk zijn. In hoofdstuk 4 staat hoe de inspectie met die noodoplossingen omgaat.

Stelselbeeld impact lerarentekort op onderwijskwaliteit

Ook wil de inspectie een stelselbeeld ophalen van de impact van het personeelstekort op onderwijskwaliteit. De inspectie kan het personeelstekort in het onderwijsveld helaas niet oplossen. Door onderzoek te doen naar dit thema en hierover te rapporteren wil de inspectie meer inzicht verkrijgen in deze problematiek.

De inspectie voert daarom in 2023 een groot onderzoek uit naar de impact van het personeelstekort op onderwijskwaliteit. Als voorbereiding op dat onderzoek is de inspectie begin september gestart met een verkennend onderzoek binnen het funderend onderwijs.

Oplossingen en effecten

Voor het verkennend onderzoek bevraagt de inspectie 10 primair onderwijs-, 3 voortgezet onderwijs- en 3 (voortgezet) speciaal onderwijs-scholen. Aan de hand van een vragenlijst voeren inspecteurs gesprekken met schoolleiders en onderwijspersoneel om te weten welke oplossingen zij bedacht hebben, wat volgens hen het effect kan zijn op onderwijskwaliteit, maar ook welke effecten het heeft voor de leraar. Want het gaat ook om werkplezier en werkdruk. Alle input gebruikt de inspectie vervolgens om het grote onderzoek, dat in 2023 van start gaat, zo effectief mogelijk uit te voeren.