18 maart 2024: webinar over de basisvaardigheden en het toezicht daarop

Wat ziet de inspectie op het gebied van basisvaardigheden in de onderwijspraktijk? Hoe kunnen scholen een samenhangend en doelgericht burgerschapsaanbod verzorgen? Hoe kijkt de inspectie naar de basisvaardigheden? Deze en veel meer vragen komen aan de orde in de webinar ‘Doelgericht werken aan basisvaardigheden’ van de Inspectie van het Onderwijs op 18 maart 2024 om 15.30 uur. De webinar is speciaal bedoeld voor scholen en besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Update 11 maart: Inschrijven is helaas niet meer mogelijk vanwege het maximaal aantal aanmeldingen. We publiceren de opname later op onze site, zodat u de webinar kunt terugzien.

Standaard Basisvaardigheden

De thema’s basisvaardigheden en inclusief burgerschap werden extra actueel doordat het aangepaste onderzoekskader in augustus 2023 uitkwam. Daarin is de nieuwe standaard Basisvaardigheden opgenomen.

De Inspectie van het Onderwijs moest op basis van de standaard al een groot aantal herstelopdrachten geven. Daarom biedt de inspectie in deze webinar aan scholen en besturen meer duidelijkheid over wat de inspectie verwacht op basis van de wettelijke eisen. Ook krijgt u in de webinar een indruk van wat de inspectie bij onderzoeken zag op basis van de standaard Basisvaardigheden.

Over de webinar

Bij de live webinar op maandag 18 maart 2024 15.30-16.30 uur gaat de inspectie nader in op:

  • ervaringen van de inspectie en de onderwijspraktijk met de nieuwe standaard Basisvaardigheden
  • hoe bij onderzoeken gebruik gemaakt wordt van de standaard en wat dat betekent voor de school
  • de wettelijke eisen van de standaard Basisvaardigheden (met speciale aandacht voor burgerschap).

De inspectie organiseert de webinar voor bestuurders, schoolleiders, kwaliteitscoördinatoren en onderwijsprofessionals in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs. Naast inspecteurs en specialisten van de inspectie nemen ook een aantal vertegenwoordigers van scholen deel aan het gesprek. Tijdens de webinar kunt u vragen stellen via een chat.

Voorbereidende vragen?

Heeft u al vragen over de standaard Basisvaardigheden of een van de andere onderwerpen die bij de webinar aan de orde komen? Mail uw vraag naar team Versterking Toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Het helpt een webinar te maken die aansluit op uw behoeften.

Twee jongens in een klaslokaal aan het schrijven in een schrift
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs