Tevredenheidsonderzoek 2021/2023 - Waardering van het toezicht door scholen en besturen

De Inspectie van het Onderwijs wil graag weten hoe besturen, samenwerkingsverbanden, scholen en instellingen het toezicht ervaren. Wat gaat goed en waar kan het beter? Om antwoord te krijgen op deze vragen ontvingen besturen, scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden een uitnodiging voor deelname aan een tevredenheidsonderzoek na afloop van een inspectiebezoek.

De meeste besturen zijn tevreden over de vierjaarlijkse onderzoeken. Gemiddeld waarderen de besturen in het primair onderwijs (po), voorgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de onderzoeken door de inspectie met het cijfer 7,7. Ten opzichte van de periode waarin het Onderzoekskader 2017 werd gebruikt, zijn besturen positiever met betrekking tot de integratie tussen financieel toezicht en kwaliteitstoezicht bij het vierjaarlijkse onderzoek. Daarnaast zijn besturen tevredener over onze manier van communiceren. Tegelijkertijd zien we dat er aandachtspunten zijn. De ervaren toezichtlast blijft soms hoog, in het bijzonder voor de sector (v)so.

Over het algemeen zijn de onderzochte scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden in alle sectoren tevreden met de kwaliteitsonderzoeken en stelselonderzoeken. Het gemiddelde rapportcijfer varieert hierbij van 7,3 tot 7,9. Toch zijn er ook wat kritischere geluiden, met name in het primair onderwijs (po), waar 1 op de 5 scholen vindt dat de inspectie onvoldoende rekening heeft gehouden met de context van de school bij een risico-onderzoek.

Dit rapport gaat over de periode van augustus 2021 tot augustus 2023.