Standaarden primair, speciaal, voortgezet onderwijs en mbo 2020/2021

De inspectie beoordeelt scholen en instellingen aan de hand van zogenaamde standaarden. In het databestand vindt u onze oordelen tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021. De oordelen zijn eerder al gepubliceerd in de afzonderlijke toezichtrapporten. Een uitgebreide toelichting op het bestand vindt u in het document Toelichting Open Data Standaarden 2020/2021.

Van twee bestanden zijn nieuwe versies geplaatst. De reden hiervoor is dat een ten onrechte weggevallen onderzoek nu is toegevoegd. De nieuwe versies betreffen de bestanden:

  • 20200901_v02_B1_SCORE_BST_PO_SO_VO_MBO
  • 20200901_v02_B3_OVT_BST_PO_SO_VO_MBO

Toelichting bestandsnamen:

  • SCORE = score op standaarden
  • STAND = standaarden en scoringsmogelijkheden
  • OVT = structuur objecten van toezicht