Factsheet schoolloopbanen van nieuwkomers in het onderwijs

De inspectie heeft in beeld gebracht in hoeverre de schoolloopbanen van nieuwkomers verschillen van de schoolloopbanen van niet-nieuwkomers. Nieuwkomers zijn leerlingen die niet in Nederland zijn geboren en van wie beide ouders ook niet in Nederland zijn geboren. We hebben onder andere gekeken naar verschillen in opgelopen vertraging, uitstroom naar het speciaal (basis)onderwijs, schooladviezen, eindexamenresultaten en doorstroom naar vervolgonderwijs.

De bevindingen zijn opgenomen in de Staat van het Onderwijs, en samengevat in dit aparte factsheet.