De staat van het stelsel

Ook in 2021 hebben de gevolgen van de coronapandemie de dagelijkse praktijk in scholen en instellingen beheerst. Opnieuw hebben alle betrokkenen een forse inspanning geleverd, waardoor veel onderwijs ondanks alles door heeft kunnen gaan en zelfs is verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. 

De verbetering van het onderwijs is deels ook terug te zien in de resultaten. Zo zijn in het primair onderwijs de ontstane leervertragingen op punten weer ingelopen en is in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs de studievertraging beperkt gebleven. 

Basisvaardigheden

Over de beheersing van de basisvaardigheden – taal, rekenen en sociale en maatschappelijke competenties – zijn er desalniettemin zorgen. Scholen, opleidingen en besturen geven aan dat het investeren in de vakdidactische, vakinhoudelijke en analytische competenties van leraren  nodig is. Schoolleiders en bestuurders spelen een belangrijke rol in het scheppen van de juiste voorwaarden middels hun strategisch personeelsbeleid. 

Documenten