Onderzoeksresultaten in het kort

Hoe vaardig zijn leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs (bo) en schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs (sbo) op het gebied van begrijpend lezen? Hoe ziet het onderwijs op het gebied van leesvaardigheid eruit op bo- en sbo-scholen? En hoe hangen de kenmerken van het onderwijs, leerlingen, leerkrachten en scholen samen met de verschillen in prestaties van leerlingen? Dat in kaart brengen was het belangrijkste doel van de peiling Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021.

  • Een paar onderzoeksresultaten van Peil.Leesvaardigheid 2020-2021 in één visueel overzicht. Deze resultaten worden omschreven in de Resultaten in kort bestek, in het rapport Peil.Leesvaardigheid 2020-2021