Peil.Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs 2020-2021

Onder regie van de inspectie is onderzocht hoe het ervoor staat met de leesvaardigheid van leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo). Ook is het leesonderwijs gepeild. Uit het peilingsonderzoek blijkt onder andere dat de leesvaardigheid van leerlingen in het (s)bo is gedaald.

Met het delen van de onderzoeksresultaten en de reflecties hierop van een groep onderwijsprofessionals, willen we een aanzet geven voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van de leesvaardigheid.

Het belang van lezen door de ogen van een 9-jarige

Annabel 9 jaar

De 9-jarige Annabel vertelt over de belangrijkste bevindingen uit het peilingsonderzoek Leesvaardigheid. Ze legt uit wat het belang is van lezen, hoe leesonderwijs een inspanning van een heel schoolteam vraagt, dat het gunstig is voor de leesvaardigheid als begrijpend lezen geïntegreerd wordt in andere vakken en dat ook meer thuis lezen positief kan bijdragen aan het vergroten van de leesvaardigheid.

Beluister het audiofragment