Peil.Taal en rekenen einde basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs 2021-2022

We beschrijven de taal- en rekenvaardigheid van Nederlandse leerlingen aan het einde van het basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Dit doen we op basis van de scores van leerlingen op de eindtoetsen. Aangezien ook sbo- en so-leerlingen inmiddels verplicht een eindtoets maken, rapporteren we in deze editie voor het eerst ook over de beheersing van de referentieniveaus aan het einde van het speciaal (basis)onderwijs. We zien in het bo dat vooral de beheersing van het streefniveau voor rekenen achterblijft bij de gestelde ambities. Ook in het sbo en so blijven de rekenprestaties achter ten opzichte van de prestaties op de andere leergebieden.

Bekijk ook: