De financiële staat van het onderwijs 2015

De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de bekostigde onderwijsinstellingen in Nederland. Dat doet zij op de kernterreinen continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. In dit rapport doet de inspectie verslag van de financiële staat van de onderwijsinstellingen in het afgelopen jaar. De jaarrekening van de instellingen over 2015 vormt daarvoor de basis. Dit is aangevuld met een aantal andere financiële onderwerpen.