Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Primair onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs(toezicht) in het primair onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Primair onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

35 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: Peil.Burgerschap - 16 maart 2022

  Op woensdag 9 maart verscheen het rapport Peil.Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020. Het rapport schetst een beeld van het ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2021/2022

 2. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - 8 maart 2022

  In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de intensivering van ons toezicht op passend onderwijs. Ook ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

 3. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - december 2021

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig schooljaar bijna 1300 meldingen hebben ontvangen. ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

 4. Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

  Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2021/2022

 5. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - oktober 2021

  In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

 6. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - Onderzoekskader 2021

  Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 7. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - nazending juni 2021

  Donderdag 17 juni ontving u van ons de nieuwsbrief primair onderwijs juni 2021. Door een technisch probleem is in die nieuwsbrief ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 8. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - juni 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat het monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen nu meer dan ooit van belang is en dat de ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2020, 4e editie

 9. Nieuwsbrief inspectie: Peil.onderwijs

  In deze speciale editie informeren we u over de resultaten van de recente peilingsonderzoeken naar schrijfvaardigheid en ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 10. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021