Onderwijsinspectie – Primair onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs(toezicht) in het primair onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Primair onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

7 edities

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

Onderwijsinspectie – Primair onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Onderwijsinspectie – Primair onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

Onderwijsinspectie – Primair onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

Onderwijsinspectie – Primair onderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - december 2019

In deze nieuwsbrief leest u wat u kunt doen bij problemen die voortkomen uit het lerarentekort en dat de prestaties van groep ...

Onderwijsinspectie – Primair onderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - oktober 2019

In deze editie wijzen we u op ons onderzoek naar dyslexieverklaringen. Verder leest u meer over de leerlingpopulatie en ...

Onderwijsinspectie – Primair onderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie

Nieuwsbrief Primair onderwijs - mei 2019

Onderwijsinspectie – Primair onderwijs | 5e editie schooljaar 2018/2019