Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Primair onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs(toezicht) in het primair onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Primair onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

37 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: Peil.onderwijs

  In deze speciale editie informeren we u over de resultaten van de recente peilingsonderzoeken naar schrijfvaardigheid en ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 2. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 3. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - maart 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat wij een verdiepend onderzoek gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis op het ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

 4. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022 en meldpunt schoolsluiting weer open

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 5. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - december 2020

  In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en introduceren we een nieuw themaonderzoek over de ontwikkeling van ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

 6. Onderwijs tijdens COVID-19: scholen hebben zorgen over de continuïteit van het onderwijs en over leerachterstanden van leerlingen

  In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen aanhoudende zorg over de ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 7. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 8. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - oktober 2020

  In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit schooljaar uitziet. Daarnaast wijzen wij u op informatie voor het realiseren ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

 9. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

  De volledige herstart van het basisonderwijs voor de zomervakantie is door de overgrote meerderheid van de schoolleiders als ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 10. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - juni 2020

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode en wat het ontbreken van de eindresultaten 2020 ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie