Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Primair onderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs(toezicht) in het primair onderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - Primair onderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

41 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - oktober 2021

  In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

 2. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - Onderzoekskader 2021

  Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 3. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - nazending juni 2021

  Donderdag 17 juni ontving u van ons de nieuwsbrief primair onderwijs juni 2021. Door een technisch probleem is in die nieuwsbrief ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 4. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - juni 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat het monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen nu meer dan ooit van belang is en dat de ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2020, 4e editie

 5. Nieuwsbrief inspectie: Peil.onderwijs

  In deze speciale editie informeren we u over de resultaten van de recente peilingsonderzoeken naar schrijfvaardigheid en ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 6. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 7. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - maart 2021

  In deze nieuwsbrief leest u dat wij een verdiepend onderzoek gaan uitvoeren naar de gevolgen van de coronacrisis op het ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

 8. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - Geen beoordeling op onderwijsresultaten in schooljaar 2021/2022 en meldpunt schoolsluiting weer open

  In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs leest u dat scholen in het funderend onderwijs in schooljaar ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021

 9. Nieuwsbrief inspectie: primair onderwijs - december 2020

  In deze nieuwsbrief leest u over ons toezicht in coronatijd en introduceren we een nieuw themaonderzoek over de ontwikkeling van ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

 10. Onderwijs tijdens COVID-19: scholen hebben zorgen over de continuïteit van het onderwijs en over leerachterstanden van leerlingen

  In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen aanhoudende zorg over de ...

  Nieuwsbrief Primair onderwijs | Jaargang 2020/2021